پیوندها
ورود اعضا

نام کاربری:
کلمه عبور:
درباره پارس مد

ارائه عادلانه خدمات سلامت یکی از مهمترین جنبه های اندازه گیری سطح سلامت در جوامع امروزی محسوب می‌شود. با این حال عدم توسعه متوازن در کشورهای در حال پیشرفت و عدم آشنایی و استفاده از سیستم های نوین در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان از یک‌سو و توسعه و گسترش کیفی و کمی خدمات سلامت (هم از لحاظ نیروی متخصص و هم از لحاظ امکانات و تکنولوژی) منجر شده است که گروه عظیمی از افراد امکان دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت و انتخاب در این زمینه را نداشته باشند.
امروزه در ایران بیش از 34 میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشته و با مقاصد مختلف از آن استفاده می کنند. این استفاده روز افزون و در حال پیشرفت منجر شده است که کاربران ایرانی، قسمت عمده ای از نیازهای روزمره خود را در اینترنت جستجو نمایند که نیازهای سلامت یکی از جنبه‌های آن است.

این سایت با هدف ارتقای میزان آشنایی کاربران با خدمات سلامتی قابل دسترسی برای ایشان طراحی شده است. امید است بتوانیم با ارائه بانک اطلاعات جامعی در زمینه سلامت شامل اطلاعات پزشکان، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز پاراکلینیکی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و سایر مراکز وابسته به سیستم سلامت، گامی کوچک جهت بالا بردن سطح سلامت جامعه ایران برداریم.

آخرین اعضای وب سایت